VARNOSTNI SISTEM ZA TOVORNA VOZILA
ADP NADZOR / AKUMULATOR IN GORIVO

Vrhunski nadzorni varnostni sistem za preprečevanje kraje goriva in akumulatorjev v tovornih vozilih.


dOSEGLJIVI 24 UR NA DAN

+386 (0)70 528 568tehnična pomoč

images/board.png

SISTEM ZA PREPREČEVANJE KRAJE AKuMULATORJEV IN GORIVA

NADZORNI SISTEM


SISTEM ADP DELUJE 24 UR NA DAN

 • Alarmiranje ob kraji goriva iz rezervoarja
 • Alarmiranje ob odklopu akumulatorja
 • Alarmiranje s sireno in/ali SMS sporočilom
 • Vgrajen GSM sistem 
 • Deluje 24 ur na dan, 7 dni na teden

VIDEOPOSNETEK DELOVANJA 

V prikazanem posnetku si lahko ogledate način delovanja sistema ob odklopu akumulatorja. Alarmiranje se prične takoj ko sistem zazna da ni več napajanja s strani akumulatorja. Sproži se sirena, na mobilni telefon prejmemo SMS sporočilo ALARM ACCU. 

Nadzor akumulatorjev

Sistem neprestano nadzira prisotnost akumulatorjev. Ob morebitnem poizkusu odtujitve, se ob odklopu le teh, takoj sproži alarmiranje. Alarmiranje poteka z vklopom sirene, ter obvestilom preko SMS sporočila. 

Nadzor goriva

Ko je vozilo ugasnjeno, ADP začne nadzirati količino goriva v rezervoarju. Ob vsakršni negativni spremembi goriva v mirujočem stanju, sistem takoj sproži postopek alarmiranja.   


VIDEOPOSNETEK DELOVANJA 

V prikazanem posnetku si lahko ogledate način delovanja sistema ob kraji goriva. Alarmiranje se prične takoj ko sistem zazna spremembo količine goriva n rezervoarju. Sproži se sirena, na mobilni telefon prejmemo SMS sporočilo ALARM GORIVO. 

ADP BREZ GSM

 320 €
 • Sirena
 • ADP SISTEM
 • GSM MODUL
 • Montaža

ADP Z GSM

380 €
 • Sirena
 • ADP SISSTEM
 • GSM MODUL
 • Montaža

MONTAŽA

50 €
 • Drobni pribor
 • Napeljava
 • Zagon sistema
 • Kilometrina

KONTAKTNI  oBRAZEC